O nás

Současnost

I v současné době soubor při své činnosti využívá skvělého zázemí Domu kultury Akord v Ostravě-Zábřehu - baletní sál s odpruženou podlahou, zrcadly a sociálním zařízením včetně sprch. Činnost není zaměřena pouze na nácviky a zvyšování kvality vlastní práce svých členů, ale i na snaze přiblížit folklorní umění a krásu lidových tradic široké veřejnosti, a to nejen dospělým, ale i mládeži. V rámci souboru funguje taneční přípravka, vychovávající jak zcela nové tanečníky, tak nabízející zázemí tanečníkům odrostlých z dětských souborů a vysokoškolským studentům, kteří si pro studium zvolili město Ostravu. Soubor úzce spolupracuje i s jinými uměleckými subjekty, jak z našeho, tak i z jiných regionů, je aktivním členem celostátní organizace "folklorní sdružení ČR" a regionálních folklorních sdružení Ostrava a Valašsko (Rožnov pod Radhoštěm).

Ševčík-MFS zaujímá na regionálním kulturním poli trvalé místo. Nemalé množství příznivců a velký ohlas si našly např. pravidelně každoročně pořádané Valašské bály, jejichž cílem je prezentovat atmosféru tradičních valašských slavností. Své příznivce si soubor našel jak mezi střední věkovou kategorií veřejnosti, tak i mezi mládeží, a to nejen u členů ostatních folklorních souborů.

 

Jedním ze základních pilířů fungování folklorních souborů je cimbálová muzika. Ševčík-MFS spolupracuje v rámci svých vystoupení a nácviků s CM ÚSMĚV a CM TOLAR, jejíž kořeny shodně sahají až k Souboru Ladislava Ševčíka.

Historie

 

Folklórní soubor Ševčík má za sebou dlouhou a bohatou historii. Byl založen 21. května 1950 jako soubor mládeže. O devět měsíců později, tedy 24. února 1951, přijal oficiální název Soubor Ladislava Ševčíka.

 

Na počátku byl soubor tvořen čtyřmi hlavními uměleckými kolektivy : pěveckým sborem, původně nejrozsáhlejší částí tělesa, komorním orchestrem, taneční skupinou lidových tanců a cimbálovou muzikou. Původním zřizovatelem souboru byl podnik Ostramo, od ledna roku 1954 soubor přechází pod podnik NHKG.

Jedinečnost souboru spočívá v obrovském množství osobností, pro které se stal kolébkou a zároveň odrazovým můstkem pro jejich další činnost. Zkušenosti nabyté v souboru řada z nich dokázala dále využít po svém osamostatnění, při zakládání jiných uměleckých těles. Velká řada členů souboru pokračovala dále ve své práci např. v Janáčkově filharmonii, Slezském divadle v Opavě, Slovenské filharmonii, Janáčkově opeře v Brně a dalších. U dirigentských pultů orchestrální složky se vystřídaly osobnosti jako František Hába, Jaromír Dadák, prof. Alois Tiahan, Václav Návrat a další, u zrodu taneční skupiny stojí Zdena Kyselá, mezi dalšími vedoucími a choreografy najdeme např. Věru Šejvlovou, Jarmilu Calábkovou nebo Hanu Herberkovou. Jako vedoucí cimbálových muzik se vystřídali např. Jaromír Dadák, Jan Rokyta, Jiří Macháč nebo Petr Kolár. Své kořeny zde nalezla např. Cimbálová muzika Technik, Sdružení vokální hudby pod vedením F. Háby, Cimbálová muzika Tolar, Folklórní soubor Morava, a další.

Výraznou změnu v organizaci přinesl rok 1969, kdy se rozpadá pěvecká složka a v práci pokračuje již jen výhradně taneční složka a cimbálová muzika. Oblasti zpracování těchto dvou složek se z počátku měnily poměrně často podle zaměřenosti jednotlivých vedoucích. Nejprve to byla spíše klasická hudba pod vedením Zdeny Kyselé, pod vedením Věry Šejvlové repertoár lašska, Ostravice a moravskoslovenského pomezí. Jarmila Calábková se zaměřila spíše na oblast Těšínska a Orlovska. V roce 1967 přichází do vedení Karel Dočkal a na přání členů soubor pokračuje v tancích oblasti Valašska, které se soubor věnuje dodnes.

Za dobu své téměř 55-leté existence soubor úspěšně reprezentoval Českou republiku v řadě evropských i mimoevropských zemí, jak na mezinárodních festivalech, tak na přímá pozvání jednotlivých měst. Ve svých počátcích to byla např. Anglie-Jižní Wales, Německo nebo Polsko. Za vedení manželů Herberkových to byla např. Francie, Dánsko, Belgie, Kanada nebo Japonsko.

 

V roce 1999 se soubor vzhledem k nastalým společenským změnám osamostatňuje a dále pokračuje ve své práci jako občanské sdružení Ševčík – Moravský folklórní soubor.

© 2016 MFS Ševčík

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
  • Google+ App Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now